Hà Nội: Thu nhập khối làng nghề đạt 4 - 5 triệu đồng/tháng

Thu nhập khối làng nghề đạt 4 - 5 triệu /tháng. Ảnh: MH
Thu nhập khối làng nghề đạt 4 - 5 triệu /tháng. Ảnh: MH
Thu nhập khối làng nghề đạt 4 - 5 triệu /tháng. Ảnh: MH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top