Hà Nội thu hút đầu tư “khủng” lên tới 17 tỷ đô la

Các đại biểu tham dự chương trình "Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển".
Các đại biểu tham dự chương trình "Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển".
Các đại biểu tham dự chương trình "Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển".

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top