Hà Nội: Thu hồi và xử lý được 3.159 tỉ đồng nợ thuế

Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện thu hồi và xử lý nợ đọng thuế được 3.159 tỉ đồng.
Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện thu hồi và xử lý nợ đọng thuế được 3.159 tỉ đồng.
Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện thu hồi và xử lý nợ đọng thuế được 3.159 tỉ đồng.
Lên top