Hà Nội: Thanh tra toàn diện và xử lý vi phạm đất đai ven hồ Đồng Mô

Những vi phạm về lấp hồ Đồng Mô đến nay đã khắc phục xong. Ảnh Chí Nguyên.
Những vi phạm về lấp hồ Đồng Mô đến nay đã khắc phục xong. Ảnh Chí Nguyên.
Những vi phạm về lấp hồ Đồng Mô đến nay đã khắc phục xong. Ảnh Chí Nguyên.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top