Hà Nội tăng vốn điều lệ của Handiresco lên 430 tỉ đồng