Hà Nội tăng gấp 5 lượng hàng, đủ phục vụ cách ly chống dịch COVID-19

Lượng hàng hóa trong siêu thị rất dồi dào, đủ phục vụ người dân yên tâm cách ly chống dịch COVID-19
Lượng hàng hóa trong siêu thị rất dồi dào, đủ phục vụ người dân yên tâm cách ly chống dịch COVID-19
Lượng hàng hóa trong siêu thị rất dồi dào, đủ phục vụ người dân yên tâm cách ly chống dịch COVID-19
Lên top