Hà Nội sẽ làm chủ đầu tư dự án đường sắt Ngọc Hồi - Yên Viên

Phối cảnh Dự án đường sắt Ngọc Hồi - Yên Viên.
Phối cảnh Dự án đường sắt Ngọc Hồi - Yên Viên.
Phối cảnh Dự án đường sắt Ngọc Hồi - Yên Viên.
Lên top