Hà Nội: Sẽ kiểm tra lại và xử lý sai phạm liên quan của tập đoàn Lã Vọng

Quận Đống Đa (Hà Nội) sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý Nhà hàng Lã Vọng Hoàng Cầu (nay là Lake View).
Quận Đống Đa (Hà Nội) sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý Nhà hàng Lã Vọng Hoàng Cầu (nay là Lake View).
Quận Đống Đa (Hà Nội) sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý Nhà hàng Lã Vọng Hoàng Cầu (nay là Lake View).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top