Hà Nội ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2021, giai đoạn 2

Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021, giai đoạn 2. Ảnh: HNP
Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021, giai đoạn 2. Ảnh: HNP
Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021, giai đoạn 2. Ảnh: HNP
Lên top