Hà Nội không xử phạt doanh nghiệp nằm trong vùng cách ly chậm nộp thuế

Nhân viên y tế phun khử khuẩn khu vực cách li. Ảnh: Tùng Giang
Nhân viên y tế phun khử khuẩn khu vực cách li. Ảnh: Tùng Giang
Nhân viên y tế phun khử khuẩn khu vực cách li. Ảnh: Tùng Giang
Lên top