Hà Nội: Hai năm triển khai, dự án "Đổi quảng cáo lấy 1000 nhà vệ sinh công cộng" bây giờ thế nào?

Lên top