Hà Nội giao 650 tỉ đồng vốn uỷ thác giúp người dân vượt khó

Hà Nội sẽ ủy thác 650 tỉ đồng qua NHCSXH TP để cho người nghèo vay vốn vượt khó.    (Hình ảnh chụp trước ngày 01.4.2020)
Hà Nội sẽ ủy thác 650 tỉ đồng qua NHCSXH TP để cho người nghèo vay vốn vượt khó. (Hình ảnh chụp trước ngày 01.4.2020)
Hà Nội sẽ ủy thác 650 tỉ đồng qua NHCSXH TP để cho người nghèo vay vốn vượt khó. (Hình ảnh chụp trước ngày 01.4.2020)
Lên top