Hà Nội: Giám sát 8 doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động “chui”