Hà Nội duyệt chi hơn 2 tỷ đồng trả cho 17 người trong diện tinh giản biên chế

Hà Nội duyệt chi hơn 2 tỷ đồng trả cho 17 người trong diện tinh giản biên chế. Ảnh: PV
Hà Nội duyệt chi hơn 2 tỷ đồng trả cho 17 người trong diện tinh giản biên chế. Ảnh: PV
Hà Nội duyệt chi hơn 2 tỷ đồng trả cho 17 người trong diện tinh giản biên chế. Ảnh: PV
Lên top