Hà Nội dự kiến thu hút 8 tỉ USD đầu tư nước ngoài

Vốn đầu tư nước ngoài rót vào Hà Nội năm 2019 của Hà Nội dự kiến có thể đạt trên 8 tỉ USD (Ảnh minh họa).
Vốn đầu tư nước ngoài rót vào Hà Nội năm 2019 của Hà Nội dự kiến có thể đạt trên 8 tỉ USD (Ảnh minh họa).
Vốn đầu tư nước ngoài rót vào Hà Nội năm 2019 của Hà Nội dự kiến có thể đạt trên 8 tỉ USD (Ảnh minh họa).
Lên top