Hà Nội: Đình chỉ hoạt động bến thủy nội địa Hồ Tây

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa