Hà Nội đã và đang tích cực hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho Hải Dương

Hà Nội yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc hàng nông sản. Ảnh: Lương Hạnh
Hà Nội yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc hàng nông sản. Ảnh: Lương Hạnh
Hà Nội yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc hàng nông sản. Ảnh: Lương Hạnh
Lên top