Hà Nội: Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long “đội sổ” nợ thuế, phí

Vẫn còn nhiều đơn vị nợ thuế, phí các loại liên quan. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Vẫn còn nhiều đơn vị nợ thuế, phí các loại liên quan. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Vẫn còn nhiều đơn vị nợ thuế, phí các loại liên quan. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Lên top