Hà Nội có nguy cơ thiếu điện năm 2022 do chậm tiến độ

Đường dây 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín trên địa bàn Thường Tín. Nguồn: EVNNPT
Đường dây 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín trên địa bàn Thường Tín. Nguồn: EVNNPT
Đường dây 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín trên địa bàn Thường Tín. Nguồn: EVNNPT
Lên top