Hà Nội cập nhật thêm tiện ích cho người dân lên ứng dụng giám sát COVID-19

Ứng dụng Smart City Hà Nội có thêm tiện ích mới. Ảnh: Thảo Anh
Ứng dụng Smart City Hà Nội có thêm tiện ích mới. Ảnh: Thảo Anh
Ứng dụng Smart City Hà Nội có thêm tiện ích mới. Ảnh: Thảo Anh
Lên top