Hà Nội cần thêm kho lạnh để dự trữ nông sản trong dịch COVID-19

Hà Nội đang rất thiếu các kho lạnh để bảo quản nông sản nhằm đảm bảo năng lực cung ứng cho người tiêu dùng Hà Nội chống dịch. Ảnh: Vũ Long
Hà Nội đang rất thiếu các kho lạnh để bảo quản nông sản nhằm đảm bảo năng lực cung ứng cho người tiêu dùng Hà Nội chống dịch. Ảnh: Vũ Long
Hà Nội đang rất thiếu các kho lạnh để bảo quản nông sản nhằm đảm bảo năng lực cung ứng cho người tiêu dùng Hà Nội chống dịch. Ảnh: Vũ Long
Lên top