Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Nội: 8 tháng “ngốn” 19,7 nghìn tỉ đồng từ ngân sách đầu tư Trung ương