Hà Nội: 23.500 tỉ đồng dự trữ hàng hóa, bình ổn giá trong dịp Tết