Hà Nội: 13 tỉ đồng xử phạt các cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm