Hà Nội: 101 cơ sở được miễn giảm tiền điện ảnh hưởng dịch COVID-19

101 cơ sở được miễn giảm tiền điện do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: EVN
101 cơ sở được miễn giảm tiền điện do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: EVN
101 cơ sở được miễn giảm tiền điện do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: EVN
Lên top