Hạ Long: Cảng tàu khách nghìn tỉ đón chuyến tàu quốc tế siêu sang đầu tiên

Chuyến tàu khách quốc tế đầu tiên cập Cảng hành khách quốc tế Hạ Long. Ảnh: N.H
Chuyến tàu khách quốc tế đầu tiên cập Cảng hành khách quốc tế Hạ Long. Ảnh: N.H
Chuyến tàu khách quốc tế đầu tiên cập Cảng hành khách quốc tế Hạ Long. Ảnh: N.H
Lên top