Hà Lầm - ai cũng có cơ hội

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm đang đứng top đầu về công nghệ hiện đại và năng suất sản lượng trong Tập đoàn Than và Khoáng sản (TKV). Ảnh: Khuê Anh
Công ty Cổ phần Than Hà Lầm đang đứng top đầu về công nghệ hiện đại và năng suất sản lượng trong Tập đoàn Than và Khoáng sản (TKV). Ảnh: Khuê Anh
Công ty Cổ phần Than Hà Lầm đang đứng top đầu về công nghệ hiện đại và năng suất sản lượng trong Tập đoàn Than và Khoáng sản (TKV). Ảnh: Khuê Anh
Lên top