Hà Giang: Bắt giữ 100kg thuốc bảo vệ thực vật và tân dược nghi nhập lậu

Trên 100kg thuốc bảo vệ thực vật và tân dược bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ. Ảnh: QLTT
Trên 100kg thuốc bảo vệ thực vật và tân dược bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ. Ảnh: QLTT
Trên 100kg thuốc bảo vệ thực vật và tân dược bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ. Ảnh: QLTT
Lên top