Gửi tiết kiệm ngân hàng được nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu

Bảo hiểm tiền gửi được nâng từ 50 triệu đồng lên 125 triệu đồng. Ảnh: TL
Bảo hiểm tiền gửi được nâng từ 50 triệu đồng lên 125 triệu đồng. Ảnh: TL
Bảo hiểm tiền gửi được nâng từ 50 triệu đồng lên 125 triệu đồng. Ảnh: TL
Lên top