Gửi tiết kiệm - hưởng lãi là sướng nhất?

Chỉ với 10 triệu đồng được gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, bạn sẽ được nhận mã dự thưởng với cơ hội trúng sổ tiết kiệm lên tới 500 triệu đồng trong CTKM “Mừng Xuân Canh Tý, gửi lộc tri ân” của BAC A BANK. Ảnh BAB
Chỉ với 10 triệu đồng được gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, bạn sẽ được nhận mã dự thưởng với cơ hội trúng sổ tiết kiệm lên tới 500 triệu đồng trong CTKM “Mừng Xuân Canh Tý, gửi lộc tri ân” của BAC A BANK. Ảnh BAB
Chỉ với 10 triệu đồng được gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, bạn sẽ được nhận mã dự thưởng với cơ hội trúng sổ tiết kiệm lên tới 500 triệu đồng trong CTKM “Mừng Xuân Canh Tý, gửi lộc tri ân” của BAC A BANK. Ảnh BAB
Lên top