Gửi tiền ngân hàng nào lãi suất cao nhất kì hạn 3 tháng?

So sánh lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng trong tháng 7/2019, có tớitới 17 ngân hàng cùng niêm yết mức lãi suất cao nhất trên thị trường cho kì hạn 3 tháng là 5,5%. Ảnh TPB
So sánh lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng trong tháng 7/2019, có tớitới 17 ngân hàng cùng niêm yết mức lãi suất cao nhất trên thị trường cho kì hạn 3 tháng là 5,5%. Ảnh TPB
So sánh lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng trong tháng 7/2019, có tớitới 17 ngân hàng cùng niêm yết mức lãi suất cao nhất trên thị trường cho kì hạn 3 tháng là 5,5%. Ảnh TPB
Lên top