GTNFoods bị phạt vì chậm công bố thông tin liên quan vụ sáp nhập VLC

GTNFoods sở hữu lượng cổ phần lớn ở 3 doanh nghiệp là Vinatea, Vilico và Ladofoods. Ảnh minh họa: Website GTN.
GTNFoods sở hữu lượng cổ phần lớn ở 3 doanh nghiệp là Vinatea, Vilico và Ladofoods. Ảnh minh họa: Website GTN.
GTNFoods sở hữu lượng cổ phần lớn ở 3 doanh nghiệp là Vinatea, Vilico và Ladofoods. Ảnh minh họa: Website GTN.
Lên top