GS Võ Tòng Xuân: Sử dụng 40% lượng phân bón, giá thành sản xuất giảm 50%

Giáo sư Võ Tòng Xuân chia sẻ về cách giảm trên 50% lượng phân bón. Ảnh: NVCC
Giáo sư Võ Tòng Xuân chia sẻ về cách giảm trên 50% lượng phân bón. Ảnh: NVCC
Giáo sư Võ Tòng Xuân chia sẻ về cách giảm trên 50% lượng phân bón. Ảnh: NVCC
Lên top