Grab tuyên bố cắt giảm dưới 5% nhân sự: Có ảnh hưởng đến các tài xế?

Việc Grab cắt giảm nhân sự được cho là không ảnh hưởng tới các tài xế "xe ôm công nghệ" tại Việt Nam. Ảnh: Thế Lâm.
Việc Grab cắt giảm nhân sự được cho là không ảnh hưởng tới các tài xế "xe ôm công nghệ" tại Việt Nam. Ảnh: Thế Lâm.
Việc Grab cắt giảm nhân sự được cho là không ảnh hưởng tới các tài xế "xe ôm công nghệ" tại Việt Nam. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top