Grab ra mắt GrabCar Protect tại TP.HCM, đáp ứng cao nhất tiêu chuẩn an

100% đối tác tài xế GrabCar Protect đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và đủ 14 ngày sau tiêm. Ảnh Grab
100% đối tác tài xế GrabCar Protect đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và đủ 14 ngày sau tiêm. Ảnh Grab
100% đối tác tài xế GrabCar Protect đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và đủ 14 ngày sau tiêm. Ảnh Grab
Lên top