Grab ra mắt dịch vụ GrabCar Protect tại TP.HCM, đáp ứng cao nhất các tiêu chuẩn về an toàn đối với hoạt động vận chuyển hành khách

100% đối tác tài xế GrabCar Protect đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và đủ 14 ngày sau tiêm. Ảnh Grab
100% đối tác tài xế GrabCar Protect đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và đủ 14 ngày sau tiêm. Ảnh Grab
100% đối tác tài xế GrabCar Protect đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và đủ 14 ngày sau tiêm. Ảnh Grab
Lên top