Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Grab nói gì về chuyện mở "sân chơi" ở nhiều tỉnh?