Grab, FastGo, Be... và thị trường ứng dụng đặt xe: Loạn cào cào

Vẫn chưa có khung pháp lí để xác định rõ các doanh nghiệp cung cấp ứng dụng gọi xe, gọi thức ăn, chuyển hàng... là Cty công nghệ hay Cty vận tải (ảnh: PK)
Vẫn chưa có khung pháp lí để xác định rõ các doanh nghiệp cung cấp ứng dụng gọi xe, gọi thức ăn, chuyển hàng... là Cty công nghệ hay Cty vận tải (ảnh: PK)
Vẫn chưa có khung pháp lí để xác định rõ các doanh nghiệp cung cấp ứng dụng gọi xe, gọi thức ăn, chuyển hàng... là Cty công nghệ hay Cty vận tải (ảnh: PK)
Lên top