Grab chưa cung cấp đủ thông tin về mức khấu trừ thuế đối với tài xế

Một tài xế bức xúc khi cước phí cho mỗi chuyến đi bị trừ quá nhiều. Ảnh Cao Nguyên.
Một tài xế bức xúc khi cước phí cho mỗi chuyến đi bị trừ quá nhiều. Ảnh Cao Nguyên.
Một tài xế bức xúc khi cước phí cho mỗi chuyến đi bị trừ quá nhiều. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top