GPBank bất ngờ công khai tìm nhà đầu tư chiến lược

GPBank đang tìm nhà đầu tư có năng lực. Ảnh GPBank
GPBank đang tìm nhà đầu tư có năng lực. Ảnh GPBank
GPBank đang tìm nhà đầu tư có năng lực. Ảnh GPBank
Lên top