Khánh thành Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh:

Góp phần đưa Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước

Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương (thứ ba từ trái sang) và ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ T&T Group (áo đen) cùng các vị đại biểu thực hiện nghi lễ đóng cầu dao điện, chính thức khánh thành Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh
Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương (thứ ba từ trái sang) và ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ T&T Group (áo đen) cùng các vị đại biểu thực hiện nghi lễ đóng cầu dao điện, chính thức khánh thành Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh
Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương (thứ ba từ trái sang) và ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ T&T Group (áo đen) cùng các vị đại biểu thực hiện nghi lễ đóng cầu dao điện, chính thức khánh thành Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh
Lên top