Google trả phí cho “nội dung chất lượng cao”, cơ hội nào cho Việt Nam?

Trang tin Google News (bản máy tính) tại Việt Nam dẫn lại nhiều nguồn tin bài từ báo chí. Ảnh: Thế Lâm.
Trang tin Google News (bản máy tính) tại Việt Nam dẫn lại nhiều nguồn tin bài từ báo chí. Ảnh: Thế Lâm.
Trang tin Google News (bản máy tính) tại Việt Nam dẫn lại nhiều nguồn tin bài từ báo chí. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top