Google khấu trừ thuế YouTuber Việt là loại thuế gì?

Sẽ có không ít YouTuber Việt bị Google khấu trừ thuế nhà thầu theo 2 mức khác nhau. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Sẽ có không ít YouTuber Việt bị Google khấu trừ thuế nhà thầu theo 2 mức khác nhau. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Sẽ có không ít YouTuber Việt bị Google khấu trừ thuế nhà thầu theo 2 mức khác nhau. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top