Google chấp nhận các yêu cầu bằng tiếng Việt xử lí thông tin xấu, độc

Ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (trái) được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao bằng khen. Ảnh: Bộ TTTT.
Ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (trái) được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao bằng khen. Ảnh: Bộ TTTT.
Ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (trái) được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao bằng khen. Ảnh: Bộ TTTT.
Lên top