Gom góp mấy ngày, chứng khoán “bay” mất 4 điểm chỉ sau 1 phiên

Lên top