Gỗ xuất khẩu tắc cứng tại cảng Quy Nhơn

Việc ách tắc hàng tại cảng Quy Nhơn đang khiến nhiều DN ngành gỗ "đứng ngồi không yên".
Việc ách tắc hàng tại cảng Quy Nhơn đang khiến nhiều DN ngành gỗ "đứng ngồi không yên".