Gỡ nút thắt kìm hãm năng suất lao động

Để đạt NSLĐ mức 4,8% vào năm 2021, cần phải đầu tư công nghệ và nâng cao chất lượng đào tạo lao động.  Ảnh: Vũ Long
Để đạt NSLĐ mức 4,8% vào năm 2021, cần phải đầu tư công nghệ và nâng cao chất lượng đào tạo lao động. Ảnh: Vũ Long
Để đạt NSLĐ mức 4,8% vào năm 2021, cần phải đầu tư công nghệ và nâng cao chất lượng đào tạo lao động. Ảnh: Vũ Long
Lên top