Gỡ "nút thắt" khiến giá lúa gạo giảm, xuất khẩu trầm lắng

Các doanh nghiệp đề nghị tháo gỡ nhiều nút thắt để thu mua lúa thuận lợi phục vụ xuất khẩu. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Các doanh nghiệp đề nghị tháo gỡ nhiều nút thắt để thu mua lúa thuận lợi phục vụ xuất khẩu. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Các doanh nghiệp đề nghị tháo gỡ nhiều nút thắt để thu mua lúa thuận lợi phục vụ xuất khẩu. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Lên top