Gỡ “nút thắt” để cách mạng nông nghiệp 4.0 đi vào thực tế

Những thành công trong hoạt động chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao đã cho thấy tiềm năng, triển vọng của nông nghiệp Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ảnh: P.V
Những thành công trong hoạt động chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao đã cho thấy tiềm năng, triển vọng của nông nghiệp Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ảnh: P.V
Những thành công trong hoạt động chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao đã cho thấy tiềm năng, triển vọng của nông nghiệp Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM