Gỡ nút thắt cho xuất khẩu thủy sản tại Cà Mau

Các doanh nghiệp cam kết ngoài sản lượng xuất khẩu, sẽ hỗ trợ Cà Mau tiêu thụ nông sản, thủy sản tại thị trường nội địa. Ảnh: M.M.M
Các doanh nghiệp cam kết ngoài sản lượng xuất khẩu, sẽ hỗ trợ Cà Mau tiêu thụ nông sản, thủy sản tại thị trường nội địa. Ảnh: M.M.M
Các doanh nghiệp cam kết ngoài sản lượng xuất khẩu, sẽ hỗ trợ Cà Mau tiêu thụ nông sản, thủy sản tại thị trường nội địa. Ảnh: M.M.M
Lên top